Home

Wij zijn Klaas-Jan de Hoop en Monique Polder. Klaas-Jan is organisatie psycholoog en Monique jurist en bestuurskundige. Samen zijn wij Renascentia.

Renascentia staat voor wedergeboorte. Voor deze naam hebben we gekozen, omdat organisaties ooit zijn ontstaan met een reden, vanuit een passie of drive. Deze reden is het “waarom” van de organisatie, het bestaansrecht. Dit “waarom” drijft ons. De vraag van het “waarom” komt van binnenuit. Het “waarom” zorgt voor gerichte beweging, voor actie en inspiratie.

Wanneer een organisatie en de medewerker het “waarom” uit het oog verliest, verliest het zijn koers en passie, het werkt demotiverend en zal uiteindelijk leiden tot vervreemding. Medewerkers doen wat ze moeten doen zonder zich af te vragen of wat ze doen ook de bedoeling is, wat draagt het bij aan de missie van de organisatie?

Om weer grip/controle te krijgen bestaat de neiging tot het formuleren van regels en procedures waarbij talent, passie, vakmanschap en eigen verantwoordelijkheid van medewerkers bijna niet meer worden aangesproken. Wat weer leidt tot verdere vervreemding en mindere bedrijfsresultaten. Kortom een cirkel waar je soms maar moeilijk uitkomt en niet leidt tot een betere organisatieprestatie.

facebooktwitterlinkedin